ราคาเหล็กวันนี้ | ราคาเหล็ก

Last updated: 8 มิ.ย. 2567  | 

ราคาเหล็กวันนี้

ราคาเหล็กวันนี้: อัปเดตสถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อราคาเหล็กเส้นและเหล็กกล่อง

ในปัจจุบัน ราคาเหล็กวันนี้เป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่ผู้คนในวงการก่อสร้างให้ความสนใจอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นราคาเหล็กเส้นวันนี้ หรือ ราคาเหล็กกล่อง ล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนการก่อสร้างและการผลิตในหลายอุตสาหกรรม

สถานการณ์ราคาเหล็กวันนี้

ราคาเหล็กวันนี้มีแนวโน้มผันผวนตามปัจจัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยราคาเหล็กเส้นวันนี้มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยตามความต้องการที่เพิ่มขึ้นในตลาด ขณะที่ราคาเหล็กกล่องยังคงทรงตัว

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาเหล็ก

1.อุปสงค์และอุปทาน: ความต้องการใช้เหล็กในประเทศและต่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อราคาเหล็ก หากความต้องการสูงกว่าอุปทาน ราคาเหล็กก็จะปรับตัวสูงขึ้น
2.ต้นทุนวัตถุดิบ: ต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตเหล็ก เช่น แร่เหล็กและถ่านหิน ก็มีผลต่อราคาเหล็กเช่นกัน หากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น ราคาเหล็กก็จะสูงขึ้นตาม
3.ค่าเงินบาท: ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ จะส่งผลให้ราคาเหล็กนำเข้าสูงขึ้น
4.นโยบายภาครัฐ: มาตรการต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การเก็บภาษีนำเข้าหรือการอุดหนุน ก็มีผลต่อราคาเหล็กในประเทศ

คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการและผู้บริโภค

1.ติดตามสถานการณ์: ผู้ประกอบการและผู้บริโภคควรติดตามสถานการณ์ราคาเหล็กอย่างใกล้ชิด เพื่อวางแผนการซื้อและการลงทุนได้อย่างเหมาะสม
2.เปรียบเทียบราคา: ก่อนตัดสินใจซื้อ ควรเปรียบเทียบราคาเหล็กจากหลายๆ แหล่ง เพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุด
3.บริหารความเสี่ยง: ผู้ประกอบการควรมีการบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาเหล็ก เช่น การทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สรุป

ราคาเหล็กวันนี้มีความผันผวนและขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ การติดตามสถานการณ์และวางแผนอย่างรอบคอบจะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถรับมือกับความผันผวนของราคาเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งราคาเหล็กมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ราคาน้ำมันตลาดโลก ค่าเงินบาท อุปสงค์-อุปทาน ฯลฯ นวสยามสตีล จำกัด จึงมุ่งมั่นนำเสนอข้อมูลราคาเหล็กรูปพรรณที่ถูกต้องตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าของเราได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน ทันสมัย และสามารถตัดสินใจซื้อเหล็กรูปพรรณได้อย่างมั่นใจ

ราคาเหล็กวันนี้

ตัวอย่างราคาเหล็กรูปพรรณ

 

ตัวอย่างราคาเหล็กเอชบีม

 • เหล็กเอชบีม 100×100×6.0×8มม. ราคา ฿3,519/ เส้น
 • เหล็กเอชบีม 125×125×6.5×9มม. ราคา ฿4,869/ เส้น
 • เหล็กเอชบีม 150×150×7.0×10มม. ราคา ฿6,445/ เส้น
 • เหล็กเอชบีม 175×175×7.5×11มม. ราคา ฿8,225/ เส้น
 • เหล็กเอชบีม 200×200×8.0×12มม. ราคา ฿10,210/ เส้น
 • เหล็กเอชบีม 244×252×11.0×11มม. ราคา ฿13,369/ เส้น
 • เหล็กเอชบีม 248×249×8.0×13มม. ราคา ฿13,805/ เส้น
 • เหล็กเอชบีม 250×250×9.0×14มม. ราคา ฿14,813/ เส้น

(ราคาเหล็กเอชบีมต่อกิโล 34.10/กก)
ราคาเหล็กวันนี้


ตัวอย่างราคาเหล็กไอบีม

 • เหล็กไอบีม 150×75×5.5×9.5มม. ราคา ฿3,653/ เส้น
 • เหล็กไอบีม 200×100×7.0×10.0มม. ราคา ฿5,554/ เส้น
 • เหล็กไอบีม 250×125×7.5×12.5มม. ราคา ฿8,181/ เส้น
 • เหล็กไอบีม 300×150×8.0×13.0มม. ราคา ฿10,317/ เส้น
 • เหล็กไอบีม 350x150×9.0×15.0มม. ราคา ฿12,706/ เส้น

(ราคาเหล็กไอบีมต่อกิโล 35.60/กก)

ราคาเหล็กไอบีม


ตัวอย่างราคาเหล็กเส้นกลม

 • เหล็กเส้นกลม 6มม. ราคา ฿52/ เส้น
 • เหล็กเส้นกลม 8มม. ราคา ฿91/ เส้น
 • เหล็กเส้นกลม 9มม. ราคา ฿113/ เส้น
 • เหล็กเส้นกลม 12มม. ราคา ฿197/ เส้น
 • เหล็กเส้นกลม 15มม. ราคา ฿305/ เส้น
 • เหล็กเส้นกลม 19มม. ราคา ฿490/ เส้น
 • เหล็กเส้นกลม 25มม. ราคา ฿848/ เส้น

ราคาเหล็กเส้นวันนี้

ตัวอย่างราคาเหล็กฉาก

 • เหล็กฉาก 25x25 มม.  ราคา ฿185/ 6.7 กก.
 • เหล็กฉาก 25x25 มม.  ราคา ฿310/ 10.6 กก.
 • เหล็กฉาก 30x30 มม.  ราคา ฿230/ 8.1 กก.
 • เหล็กฉาก 40x40 มม.  ราคา ฿245/ 10.9 กก.
 • เหล็กฉาก 50x50 มม.  ราคา ฿310/ 13.9 กก.
 • เหล็กฉาก 65x65 มม.  ราคา ฿685/ 30.0 กก.
 • เหล็กฉาก 75x75 มม.  ราคา ฿910/ 41.1 กก.
ราคาเหล็กฉาก

ตัวอย่างราคาเหล็กรางน้ำ

 • เหล็กรางน้ำ 2นิ้ว ราคา ฿545/ เส้น
 • เหล็กรางน้ำ 3นิ้ว ราคา ฿915/ เส้น
 • เหล็กรางน้ำ 4นิ้ว ราคา ฿1,294.7/ เส้น
 • เหล็กรางน้ำ 5นิ้ว ราคา ฿1,875/ เส้น
 • เหล็กรางน้ำ 6นิ้ว ราคา ฿2,605/ เส้น
ราคาเหล็ก

ตัวอย่างราคาเหล็กกล่อง

 • เหล็กกล่อง 1"×1"×1.2 มม. ราคา ฿128/ เส้น
 • เหล็กกล่อง 1"×1"×1.4 มม. ราคา ฿160/ เส้น
 • เหล็กกล่อง 1"×1"×1.6 มม. ราคา ฿185/ เส้น
 • เหล็กกล่อง 1"×1"×1.8 มม. ราคา ฿195/ เส้น
 • เหล็กกล่อง 1"×1"×2.0 มม. ราคา ฿210/ เส้น
 • เหล็กกล่อง 1"×1"×2.3 มม. ราคา ฿245/ เส้น
 • เหล็กกล่อง 1"×1"×3.2 มม. ราคา ฿360/ เส้น
ราคาเหล็กกล่อง

ตัวอย่างราคาเหล็กตัวซี

 • เหล็กตัวซีขนาด 3 นิ้ว หนา2.3มม. ราคา ฿495/เส้น
 • เหล็กตัวซีขนาด 4 นิ้ว หนา2.3มม. ราคา ฿615/เส้น
 • เหล็กตัวซีขนาด 5 นิ้ว หนา2.3มม. ราคา ฿685/เส้น
 • เหล็กตัวซีขนาด 6 นิ้ว หนา2.3มม. ราคา ฿740/เส้น

ราคาเหล็กตัวซี

สามารถเช็คราคาเหล็กวันนี้ ได้ที่

บริษัท นวสยามสตีล จำกัด ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก ขอเสนอข้อมูลอัพเดทราคาเหล็กวันนี้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2567  เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อของทุกท่าน ทุกท่านสามารถพบกับข้อมูลราคาเหล็กรูปพรรณครบถ้วน อัพเดททุกวัน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของราคาเหล็กรูปพรรณในประเทศได้จากเราทุกเมื่อ

Line Official: @navasiam

โทร : 02-738-9999

098-638-9299 (อู๋)

083-080-1661 (เกด)

ที่อยู่: 77 หมู่ 5 ถ. กิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้