NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กแบน

หน้าก้วางmm. น้ำหนัก (kg.)
3.0mm . 4.5mm. 6.0mm. 9.0mm. 12.0mm. 15.0mm. 19.0mm. 25.0mm.
25mm. 3.53 5.3 7.07 10.60 14.13 17.66 22.37 -
32mm. 4.52 6.78 9.04 13.56 18.09 22.61 28.64 37.68
38mm. 5.37 8.05 10.74 16.11 21.48 26.85 34.01 44.75
50mm. 7.07 10.60 14.13 21.20 28.26 35.33 44.75 58.88
65mm. 9.18 13.78 18.37 27.55 36.74 45.92 58.17 76.54
75mm. 10.60 15.90 21.20 31.79 42.39 52.99 67.12 88.31
100mm. 14.13 21.20 28.26 42.39 56.52 70.65 89.49 117.75