NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


แผ่นลาย

ความหนา
mm.
น้ำหนัก (kg.)
4'x8' 5'x10' 5'x20'
(1219x/2438mm.)   (1524x3048mm.) (1524x6096mm.)
2 52  
3.0 75 118 236
4.0 98 154 308
4.5 110 172 344
6.0 145 227 454
9.0 215 335 -