NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กเพลาขาว

ขนาด น้ำหนัก(kg.)
(นิ้ว) (mm.) 1M 4M
1/8 3.18 0.06 0.24
3/16 4.76 0.14 0.56
1/4 6.35 0.25 1.00
5/16 7.94 0.39 1.56
ขนาด น้ำหนัก(kg.)
(นิ้ว) (mm.) 1M. 6M.
3/8 9.53 0.67 4.02
1/2 12.70 1.08 6.48
5/8 15.88 1.67 10.02
3/4 19.05 2.33 13.98
7/8 22.23 3.33 19.98
1" 25.40 4.00 24.00
1"1/8 28.58 5.17 31.02
1"1/4 31.75 6.33 37.98
1"3/8 34.93 7.67 46.02
1"1/2 38.10 9.00 54.00
1"5/8 41.28 10.67 64.02
1"3/4 44.45 12.33 73.98
1"7/8 47.63 14.33 85.98
2" 50.80 16.00 96.00
2"1/4 57.15 20.17 121.02
2"1/2 63.50 25.00 150.00
2"3/4 69.85 30.17 181.02
3" 76.20 36.00 216.00
3"1/4 82.55 42.67 256.02
3"1/2 88.90 49.33 295.98
4" 101.60 64.33 385.98
4"1/2 114.30 82.83 496.98
5" 127.00 102.50 615.00