NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


รางน้ำ

ขนาด(mm.)
HxB
ความหนา(mm.) น้ำหนัก(kg.)
t1 t2 1M. 6M.
75x40 5.00 7.0 6.92 41.52
100x50 5.00 7.50 9.36 56.16
125x65 6.00 8.00 13.40 80.40
150x75 6.50 10.00 18.60 111.60
150x75 9.00 12.50 24.00 144.00
180x75 7.00 10.50 21.40 128.40
200x80 7.50 11.00 24.60 147.60
200x90 8.00 13.50 30.30 181.80
250x90 9.00 13.00 34.60 207.60
11.00 14.50 40.20 241.20
300x90 9.00 13.00 38.10 228.60
10.00 15.50 43.80 262.80
12.00 16.00 48.60 291.60
380x100 10.50 16.00 54.50 327.00
13.00 16.50 62.00 372.00
13.00 20.00 67.30 403.80