NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กไอบีม

ขนาด(mm.)HxB ความหนาของแต่ละด้าน(mm.) น้ำหนัก(kg.)
t1 t2 1M. 6M. 9M. 12M.
150x75 5.50 9.50 17.10 102.60 153.90 205.20
200x100 7.00 10.00 26.00 156.00 234.00 312.00
200x150 9.00 16.00 50.40 302.40 453.60 604.80
250x125 7.50 12.50 38.30 229.80 344.70 459.60
10.00 19.00 55.50 333.00 499.50 666.00
300x150 8.00 13.00 48.30 289.80 434.70 579.60
10.00 18.50 65.50 393.00 589.50 786.00
11.50 22.00 76.80 460.80 691.20 921.00
350x150 9.00 15.00 58.50 351.00 526.50 702.00
12.00 24.00 87.20 523.20 784.80 1046.40
400x150 10.00 18.00 72.00 432.00 648.00 864.00
12.50 25.00 95.80 574.80 862.20 1149.00
450x175 11.00 20.00 91.70 550.20 825.30 1100.40
13.00 26.00 115.00 690.00 1035.00 1380.00
600x190 13.00 25.00 133.00 798.00 1197.00 1596.00
16.00 35.00 176.00 1056.00 1584.00 2112.00