NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กเส้น

เกรด ความหนา น้ำหนัก (kg)
(mm.) 1M. 10M. 12M.
เหล็กเส้นกลม
SR24
6.0 0.222 2.22 2.66
9.0 0.499 4.99 5.99
12.0 0.888 8.88 10.66
15.0 1.387 13.87 16.64
19.0 2.226 22.26 26.71
25.0 3.853 38.53 46.24
เหล็กข้ออ้อย
SD30
10.0 0.616 6.16 7.39
12.0 0.888 8.88 10.66
16.0 1.578 15.78 18.94
20.0 2.466 24.66 29.59
25.0 3.853 38.53 46.24
28.0 4.834 48.34 58.01
32.0 6.313 63.13 75.76
เหล็กข้ออ้อย
SD40
10.0 0.616 6.16 7.39
12.0 0.888 8.88 10.66
16.0 1.578 15.78 18.94
20.0 2.466 24.66 29.59
25.0 3.853 38.53 46.24
28.0 4.834 48.34 58.01
32.0 6.313 63.13 75.76
เหล็กข้ออ้อย
SD50
12.0 0.888 8.88 10.66
16.0 1.578 15.78 18.94
20.0 2.466 24.66 29.59
25.0 3.853 38.53 46.24
28.0 4.834 48.34 58.01
32.0 6.313 63.13 75.76