NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


สังกะสีแผ่นเรียบ

เบอร์BWG ความหนา(mm.) น้ำหนัก (kg.)4'x8'
(1219x/2438mm.)  
33 0.20 4.67
32 0.23 5.37
31 0.25 5.83
30 0.30 7.00
28 0.35 8.17
27 0.40 9.33
26 0.45 10.50
25 0.50 11.67
24 0.55 12.83
23 0.60 14.00
22 0.70 16.33
21 0.80 18.66
20 0.90 21.00
19 1.00 23.33
18 1.20 28.00
17 1.40 32.66
16 1.60 37.33
15 1.80 42.00
14 2.00 46.66
13 2.30 53.66
12 2.80 65.32
11 3.00 69.99