NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กเอชบีม

ขนาด
mm

HxB
ความหนาของแต่ละด้าน(mm.) น้ำหนัก(kg.)
t1 t2 1M. 6M. 9M. 12M.
100x100 6.0 8.00 17.20 103.20 154.80 206.40
125x125 6.5 9.00 23.80 142.80 214.20 285.60
150x150 7.0 10.00 31.50 189.00 283.50 378.00
175x175 7.5 11.00 40.20 241.20 361.80 482.40
200x200 8.0 12.00 49.90 299.40 449.10 598.80
250x250 9.0 14.00 72.40 434.40 651.60 868.80
300x300 10.0 15.00 94.00 564.00 846.00 1128.00
350x350 12.0 19.00 137.00 822.00 1233.00 1644.00
400x400 13.0 21.00 172.00 1032.00 1548.00 2064.00