NAVASIAM Co.,Ltd.

ศูนย์รวม ราคาเหล็กกล่อง ที่ถูกที่สุด ราคาโรงงาน ย่านสมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง พระราม2

โรงงานผลิต เหล็กก่อสร้าง เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง ราคาถูก


สินค้า


เหล็กชีทไพล์

Section Dimensions Sectional Area Weight
w h t per pile per pile per wall width
mm mm mm cm2 kg/m kg/m2
in in in in2 lbs/ft lbs/ft2
SP - III A 400 150 13.1 74.40 58.4 146
15.7 5.91 0.516 11.53 39.2 29.9
SP - III 400 125 13.0 76.42 60.0 150
15.7 4.92 0.512 11.85 40.3 30.7
SP - IV 400 170 15.5 96.99 76.1 190
15.7 6.69 0.610 15.03 51.1 38.9